REGULAMIN SESJI ZDJĘCIOWEJ

Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu i cennika

Sesje zdjęciowe wykonywane są od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00-20:00. Istnieje możliwość wykonania sesji w weekend za dodatkową opłatą 150zł.

Wstępnie termin sesji jest rezerwowany na 2 dni. W tym terminie należy dokonać płatności bezzwrotnego zadatku w wysokości 100zł przelewem na podany numer konta. W przypadku braku płatności rezerwacja jest anulowana i ponowne zarezerwowanie pierwotnego terminu sesji nie może być zagwarantowane.

Pozostałą kwotę za sesję zdjęciową należy uiścić w dniu sesji gotówką lub do dnia wykonania sesji przelewem.

Klient otrzymuje obrobione zdjęcia w terminie 14 dni od otrzymania informacjo dotyczącej wyselekcjonowanych zdjęć przez klienta.

Płatność za dodatkowe ujęcia następuje zaraz po ich wybraniu, przelewem na konto

Każdy pakiet sesji można wykupić w formie vouchera prezentowego wg cennika. Opłata za całość pobierana jest z góry. Nieprzekraczalny termin realizacji usługi to 6 miesięcy od daty zakupu.

Klient oświadcza, iż zapoznał się z moim portfolio , akceptuje mój styl wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich obróbki. Klient nie będzie ingerował w obróbkę otrzymanych zdjęć tj. nie zmienia kadru zdjęć, nie nakłada filtrów na Instagramie oraz nie dokona jakiejkolwiek modyfikacji dotyczącej ostatecznego wyglądu wykonanej fotografii.

Klient akceptuję edycję graficzną, styl i nie będzie żądał zmian, które nie są w poczuciu mojej estetyki.

Wraz z przekazaniem zdjęć Klientowi nabywa on prawo do ich wykorzystania ich w celach niekomercyjnych, w tym do ich rozpowszechniania, drukowania lub powielania.

Zmiana ustalonej daty sesji zdjęciowej z przyczyn losowych może zostać dokonana przez Klienta jeden raz, bez względu na podaną przyczynę

W przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych u fotografa (wypadek, nagła choroba lub inne zdarzenie uniemożliwiające wykonanie sesji w ustalonym wcześniej terminie) dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania usługi na inny, możliwie najbliższy termin. Klient oświadcza, że nie będzie przedstawiał z tego tytułu żadnych roszczeń prawnych ani finansowych.

Klient zobowiązany jest pojawić się na sesję punktualnie. W przypadku spóźnienia dłuższego niż 15 minut, fotograf skraca sesję o czas spóźnienia.

Fotograf zawsze na kilka dni przed sesją potwierdza spotkanie. W przypadku braku reakcji do dnia poprzedzającego sesję, sesja zostaje anulowana. Wiąże się to z przepadkiem zadatku.

W przypadku sesji plenerowych opłaty za wejścia, bilety wstępu i koszty wykonania sesji na przykład w okolicy pałaców/palmiarnii ponosi Klient.

Do 3 dni po sesji klient otrzymuje galerię zawierającą zdjęcia do wyboru

Klient ma 7 dni na wybór ujęć, po tym czasie fotograf ma prawo dokonać wyboru zdjęć według własnego uznania nie czekając na wybór klienta.

Całkowita finalizacja zamówienia może potrwać do 30 dni roboczych od wyboru zdjęć oraz po uregulowaniu całości opłat (cena sesji + ewentualne ujęcia dodatkowe, fotoprodukty).

Dbając o wysoką jakość usług nie oddaję nieobrobionych zdjęć i nie udostępniam surowych plików RAW. Nie ma możliwości wykupienia nieobrobionych zdjęć.

Obrobione zdjęcia Fotograf przechowuje przez okres 3 miesięcy

Wykorzystując zdjęcia w portalach społecznościowych Klient zobowiązuje się do wskazania Fotografa poprzez umieszczenie aktywnego linka do profili Fotografa lub wpisanie jego imienia i nazwiska w opisie

Przekazane fotografie jako produkt finalny nie podlegają zwrotom, reklamacjom, zażaleniom ani innym roszczeniom tego typu wobec fotografa

Zgoda klienta na publikację zdjęć jest dobrowolna i zawsze ustalana jest indywidualnie. Klient może sam zdecydować, czy pozwala mi na publikację swojego wizerunku.

Przyspieszona realizacja obróbki do 3 dni roboczych to koszt 50 % pakietu.

Przystąpienie do sesji jest równoznaczne z akceptacją informacji zawartych w niniejszym Regulaminie.

Zamknij
m

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce neque purus, eleifend vel sollicitudin ut.

Instagram

@ Justynatomczakfoto